<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>گزارش قسمت دوم</span><br>درس هایی که از جشنواره چهارم می توان گرفت / مسئولین جدی نگیرند
در این جشنواره از شمال تا جنوب از شرق تا غرب همه آمده بودندو در مصاحبه با مخترعین و مبتکرین، به خوبی مشخص بود همه عزم ها بسیج شده است تا مطالبات مولا و مقتدایشان امام خام...
بیشتر بخوانید

بهره‌گیری از پهپادها طراحی مزارع بزرگ خورشیدی را در آینده ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند در واقع استفاده از بیشترین تعداد پنل خورشیدی به شکلی بهینه حاصل تصاویر این پهپادهای...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>گزارش، قسمت اول</span><br>درس هایی که از جشنواره چهارم می توان گرفت/ مسئولین جدی نگیرند
در این جشنواره از شمال تا جنوب از شرق تا غرب همه آمده بودندو در مصاحبه با مخترعین و مبتکرین، به خوبی مشخص بود همه عزم ها بسیج شده است تا مطالبات مولا و مقتدایشان امام خام...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>سلسله گفتگوهای نوین پژوهشی با موضوع؛</span><br>بررسی شبهه «خدمات پهلوی ها» با تأکید بر دوره رضاخان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج عامی،پژوهشی و فناوری از قم ، گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع: «بررسی شبهه خدمات پهلوی ها با تأکید بر دوره رضاخان» با ارائه دکتر علی اخ...
بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری از قم جشنواره جهاد گران علم و فناوری با حضور مخترعین برتر استان قم  در محل نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان د...
بیشتر بخوانید